Ik ben gespecialiseerd in het trainen en begeleiden van artsen (in opleiding) rondom de algemene competenties. 

Opdrachtgevers benaderen mij voor het ontwikkelen en begeleiden van Teach the Teacher trainingen. Het aanbod bestaat uit basismodules met thema's zoals feedback geven, toetsen en beoordelen, begeleiden van EPA's, supervisie en het effectief aanleren van een vaardigheid.

Deze trainingen zijn evidence based, waarbij de praktische toepassing van de theorie rondom het (ervarings-)leren in de dagelijkse praktijk van de arts focuspunt is. Wat we behandelen in de training is daarmee direct de volgende dag toepasbaar en maakt het opleiden niet alleen effectiever, maar ook leuker. U krijgt meer grip op het opleiden en kan technieken gericht inzetten in uw praktijk.

Naast de basismodules begeleid en ontwikkel ik ook verdiepingsmodules waarbij de vertaalslag naar de eigen praktijk eveneens kernpunt is. Voor diverse opdrachtgevers biedt ik Teach the Teacher maatwerkoplossingen voor de scholingsbehoefte van een opleidingsgroep (mét en zonder aios). 

Alle trainingen zijn geaccrediteerd via GAIA/ABAN. 

 

Intervisie

Begeleiding van intervisiegroepen 

Intervisie is een laagdrempelige, hands-on manier om life long learning vorm te geven. Met collegae bespreekt u vraagstukken waar u als professional voor komt te staan. Als begeleider van intervisiegroepen zorg ik voor een veilig en ontspannen leerklimaat, een gerichte discussie en waar nodig verdieping van hetgeen besproken wordt. Een intervisiegroep komt ongeveer elke 6 weken (6-8 keer per jaar) bijeen.


Overweegt u een intervisiegroep te starten? Middels een korte training maakt u met uw groep een vliegende start waarbij we bespreken hoe de groep georganiseerd gaat worden, welke besluiten de groep moet nemen, welke vraagstukken de groep wil behandelen alsmede oefenen met verschillende intervisiemethoden. Neem gerust contact op, veel is mogelijk.

TRAININGEN

Teach the Teacher Basismodule
In deze training krijgt u in één dag de basisprincipes van het opleiden voorgeschoteld. Deze cursus is een introductie op het Teach the Teacher gamma, en toegankelijk voor alle specialisten met een rol in het opleiden.

Thema's in deze module:

- Effectief inzetten van leerdoelen
- Competentiegericht opleiden en CanMeds
- Verbreden en verdiepen feedbackvaardigheden
- Optimale inzet van de Korte Prakijk Beoordeling (KPB)
- Het leren van volwassenen; tips en trucs voor de praktijk.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Naast groepstrainingen begeleid ik ook individueel medisch specialisten (in opleiding) bij werkgerelateerde vraagstukken. 

U kunt mij inzetten bij trajecten zoals;

 • Individuele coaching van aios
  Thema's als work-life balance, optimaal functioneren in een opleidingsomgeving en loopbaanvraagstukken.
 • Individuele coaching (plv.) opleider
  Ondersteuning van startende (plv.) opleiders die met vraagstukken rondom het organiseren van de opleiding lopen, het 'meekrijgen' van de opleidingsgroep alsmede de begeleiding van aios in de knel. 

Teach the Teacher Verdiepingsmodules

Verdiepingsmodules verdiepen in de basismodule behandelde thema's zoals feedback en de KPB maar kunnen ook inzoomen op een opleidingsgerelateerd onderwerp, zoals het begeleiden en beoordelen van EPA's (entrusted professional activities). Kenmerkend voor een verdiepingsmodule is dat het een scholing van een dagdeel is, dat (in overleg) ook 's avonds verzorgd kan worden of bijvoorbeeld als onderdeel van een heidag.

Thema's zijn onder meer:

- Begeleiding van een aios in de knel
- Feedback (collegiale samenwerking)
- Toetsen en beoordelen
- Het beoordelen van EPA's 
- De aios constructief begeleiden; lastige gesprekken

 

Teach the Teacher Maatwerk

Van veel opleidingsgerelateerde thema's kan een maatwerk training gegeven worden. Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden. Eerder vonden de volgende maatwerktrainingen plaats:

- Constructieve feedback
  Gezamenlijke training waarbij feedback seeking behaviour en  
  kwalitatief goede feedback geven/ontvangen onderwerp van
  gesprek zijn; hoe zorg je ervoor dat de feedback de lading dekt,   
  benoemt wat benoemt moet worden en zodanig geformuleerd is
  dat de aios er verder mee kan?

- Werken met EPA's  
  Begeleiding van de opleidingsgroep hoe de EPA's die voor de
  opleidingsgroep gelden worden ingezet in de praktijk; wat
  beoordelen we? Hoe komen we tot een gezamenlijke norm? Welke
  obstakels zien we aankomen en wat doen we daarmee? 
- Van opleidingsgroep naar opleidingsteam
  Begeleiding van de opleidingsgroep bij het vormen van een     
  gezamenlijke visie op opleiden; Hoe beoordelen we? Wat 
  vinden wij als groep de norm in opleiden? Welke instrumenten
  zetten we in? Waar liggen onze ontwikkelpunten?


 

 

TEAMCOACHING

 • Opleidingsgroepen; bespreken van feedback uit SetQ/D-RECT.
  Naar aanleiding van kwaliteitsinstrumenten als de SetQ, EFFECT of D-RECT kunnen thema's naar voren komen waar je als opleidingsgroep verder aan wil werken. Maar hoe? Je hebt slechts een rapportage met een aantal opmerkingen -vaak zonder context- en weinig tot geen indicatie hoe het dan beter kan. In deze situaties is het mogelijk om teamcoaching in te zetten. Met de aios worden (namens de aiosgroep) feedbackpunten per supervisor geformuleerd die constructief zijn en concreet, zodat een echt gesprek met elkaar gevoerd kan worden over de kwaliteit van de opleiding. Als teamcoach zorg ik voor een veilig leerklimaat, begeleiding bij het formuleren van feedback alsmede een rapportage met de kernpunten. 
 • Multidisciplinair overleg (MDO) of -spreekuur (MDS)
  In de patiëntenzorg vind veel overleg plaats in MDO's. Het doel van een MDO kan verschillend zijn; elkaar informeren, tot een beleid komen of evalueren. Dat maakt ook elk MDO uniek. Ervaring leert dat MDO's vaak organisch zijn ontstaan vanuit de wens de patiënt tegemoet te komen, zonder een specifieke visie op hoe het MDO georganiseerd moet zijn. Hoe valt bijvoorbeeld opleiding te integreren in het MDO? Wat verwachten wij van de rol van de voorzitter? Hoe komen we tot een gedragen besluit? Kan het ook effectiever?
  Als trainer voor TeAMS kunt u mij tegenkomen als observator van uw MDO, en verzorg ik maatwerk feedback op uw MDO.

Denkt u dat dit aanbod iets voor uw opleidingsgroep zou kunnen zijn? Neem gerust vrijblijvend contact op. Veel is mogelijk. 

Flitstrainingen

Bij een flitstraining wordt één onderwerp kernachtig belicht in een kortdurende training van max. 1 uur. De flitstraining is praktijkgericht en direct toepasbaar in de eigen opleidingspraktijk. Deze vorm van training wordt wel ingezet tijdens lunchbijeenkomsten, avondbijeenkomsten, en als onderdeel van een heidag. Onderwerpen kunnen ook op aanvraag uitgewerkt worden in een flitstraining. Deze flitstrainingen zijn direct beschikbaar:

1)        Constructieve feedback op de werkvloer; kort en krachtig

2)        Motiverende gespreksvoering toepassen in de opleidingspraktijk (de aios aan het roer)

3)        Begeleiden op concrete leerdoelen